ul. Metalowców 25 Dębica
+48 (0) 14 683 45 51
poczta@przetacznik.pl

Malowanie kataforetyczne

Posiadamy pełną linię do malowania kataforetycznego. Proces malowania tą metodą polega na pokrywaniu malowanych elementów w zanurzeniu wykorzystując zjawisko elektrochemicznego przepływu cząstek farby z roztworu i osadzaniu ich na powierzchni zanurzonego detalu przy jednoczesnym podłączeniu napięcia. Przy tym sposobie malowania uzyskuje się wysoką jakość powłoki na całym obszarze malowanym. Metodą tą mogą być malowane detale wykonane ze: stali, stali ocynkowanej ogniowo i elektrolitycznie, staliwa, żeliwa, aluminium.

Zalety malowania metodą kataforezy są następujące: – doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni – ok. 1000 godz. w komorze solnej,

  • dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
  • równomierna grubość powłoki na całej powierzchni malowanego detalu,
  • doskonała penetracja farby we wszystkich trudno dostępnych, wgłębionych i osłoniętych obszarach malowanego detalu,
  • proces malowania przyjazny dla środowiska z uwagi na to, że jest to proces zamknięty.

Pod względem technicznym proces malowania kataforetycznego obejmuje dwa etapy, wymagających ścisłego przestrzegania reżimu technologicznego:

I. etap przygotowania powierzchni
II. etap malowania 

Każdy etap procesu odgrywa bardzo ważną rolę i jest monitorowany na bieżąco przez pracowników obsługi linii.