ul. Metalowców 25 Dębica
+48 (0) 14 683 45 51
poczta@przetacznik.pl

Aktualności

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich!

„Internacjonalizacja wybranej gamy
produktów Zakładu Mechaniczno-
Ślusarskie Przetacznik Stanisław na
rynku ukraińskim”

Nowa strona i prowadzone prace…

Nowa strona i prowadzone prace…